• Domov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – Predlog ZSVarPre-F

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. S predlaganimi spremembami zakona, tj. s predlogom nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka ter novih ekvivalenčnih lestvic za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, se predlaga, da se meja socialne varnosti samskim osebam in parom brez otrok poviša, določenim skupinam posameznikov oziroma družin pa ohrani na enakem nivoju, kot trenutno.

Besedilo predloga najdete tukaj: ZSVarPre-F

Vaše pripombe, stališča nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 23. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si