• Domov
  • 4. srečanje RLL na remo “Električna energija iz OVE- stanje in potenciali”

V ponedeljek 27. novembra je v Hotelu Čarda potekalo 4. srečanje regionalnega živega laboratorija (RLL) ustanovljenega v okviru projekta INTENSSS-PA.

Na srečanju so se prisotni seznanili s trenutnim stanjem pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije in s tem povezano podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in SPTE. Proizvodnja električne energije je lahko v več segmentih povezana in vključena v Akcijski načrt za trajnostno energijo Pomurja, kar se pa tiče podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in SPTE, lahko le ta prinaša v Pomurje, tako podjetjem, kot fizičnim osebam dodatne prihodke.

Na začetku srečanja so bili predstavljeni podatki vezani na trenutno stanje pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije in s tem povezano podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in SPTE. Sledil je prikaz in debata o potencialih po posameznih virih in smernice, kaj ter kako lahko občine, regije ali država naredi, da se bo zastavljeno stanje doseglo.

Na ravni Slovenije so namreč glede na proizvodnjo (v treh četrtinah leta 2017) prevladovale sončne elektrarne z 34 %, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 29 % deležem, bioplinske elektrarne in elektrarne na biomaso (oboje s po 13 % deležem) in hidroelektrarne z 10 % deležem celotne proizvodnje električne energije.


Nazadnje posodobljeno: