• Domov
  • Pravilnik o razvidu knjižnic

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo objavilo predlog Pravilnika o razvidu knjižnic, ki ga najdete na TEJ POVEZAVI.

Vaše stališče oziroma pripombe nam lahko posredujete do torka, 5. 12. 2017 do 12. ure na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.