• Domov
  • Predlog zakona o spodbujanju investicij

Vlada Republike Slovenije je na 156. redni seji dne 16. 11. 2017 določila besedilo Predloga zakona o spodbujanju investicij (EPA: 2374 – VII, prva obravnava), ter ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Cilj predlaganega zakona je določitev ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih investicij z namenom privabiti investitorje k trajnemu investiranju na območju Republike Slovenije, z uvedbo ustreznih spodbud in drugih aktivnosti za spodbujanje investicij.

V pregled prilagamo predlog zakona na tej povezavi in vas naprošamo za posredovanje pripomb na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 15.12.2017.