• Domov
  • Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma v Državnem zboru

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Državnega zbora v mnenje Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, prva obravnava, EPA: 2373 – VII). Temeljni cilj zakona je vzpostavitev čim ugodnejšega poslovnega okolja za učinkovit in uspešen razvoj slovenskega turizma, s spodbujanjem:

– partnerskega sodelovanja ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in njihovih zvez, občin in države pri strateškem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenske turistične ponudbe na državni, regionalni in lokalni ravni,
– trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije,
– razvoja kakovostnih in tržno zanimivih celovitih turističnih proizvodov,
– delovanja turističnih društev in njihovih zvez.

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi.

Prilagamo tudi

Vaše mnenje nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 15.12.2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.