• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin

V Državnem zboru se nahaja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin. Glavni cilj predloga zakona je dopolnitev oziroma preureditev ZEN, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin.

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi. 

Prilagamo tudi:

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do petka, 22.12.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.