• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

S strani Ministrstva za finance smo prejeli obvestilo, da se po odločitvi Vlade RS pripravljajo zgolj spremembe in dopolnitve Zakona o javnih financah. Tako so v predlaganem zakonu zajete le najbolj nujne spremembe in dopolnitve, prav tako pa so bila upoštevana že predhodna usklajevana, zato se nova vsebina bistveno ne razlikuje.

V pregled prilagamo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (na tej povezavi) in vas naprošamo za posredovanje pripomb na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 21.11.2017.