• Domov
  • Preverjanje neobičajno nizke ponudbe pri izvajanju okvirnih sporazumov

Direktorat za javna naročila je bil seznanjen, da naročniki pri izvajanju okvirnih sporazumov ne upoštevajo določb 86. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; ZJN-3) in pri oddaji posameznih naročil iz okvirnega sporazuma ne preverjajo, če so ponudbe neobičajno nizke. V tej zvezi naročnike opozarjamo, da ZJN-3 določa tri situacije, v katerih mora naročnik preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka:

  1. če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu,
  2. če naročnik meni, da v zvezi s takšno ponudbo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila,
  3. če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Pri tem pa zakon ne omejuje naročnika, da ne bi mogel ponudbe tudi sicer vedno preveriti.

Naročnike pozivamo, da dosledno upoštevajo določbe EU in nacionalne zakonodaje glede neobičajno nizkih ponudb tudi v primeru oddaje posameznih naročil, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma.

(Vir: DJNovice, oktober 2017)


Nazadnje posodobljeno: