• Domov
  • Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je pri sodelovanju v postopkih priprave prostorskih aktov v skladu z  Zakonom o prostorskem načrtovanju ugotovilo, da so pobude za spremembo namenske rabe prostora pojav, ki terja posebno obravnavo. Razlog je njihova številčnost, predvsem pa dejstvo, da pogosto vsebujejo predloge za takšne posege, ki bodisi v prostor ne sodijo ali pa so predlagane lokacije za njihovo umestitev neustrezne.

Pripravili so Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč z namenom, da občinam omogoča presojo sprejemljivosti podanih pobud na poenoten način. Rezultat te presoje je sprejem odločitve, katere od obravnavanih pobud je možno utemeljeno vključiti v postopek priprave prostorskega akta. Z ustrezno obravnavo lahko občine zmanjšajo število pobud, ki jih vključijo v postopek ter tako manj bremenijo vsebino prostorskega akta, s tem pa je postopek priprave prostorskega akta lahko hitrejši.

Na naslednjih povezavah najdete:

 


Nazadnje posodobljeno: