• Domov
  • Delovna skupina NALAS za črpanje EU sredstev v Sloveniji

Neformalna delovna skupina pri NALAS, za črpanje EU sredstev, se je 1. decembra 2017 sestala v Ljubljani, dan po konferenci “Pametna mesta”.  Predstavniki mreže NALAS so konferenco ocenili kot odlično priložnost za učenje in mreženje, saj je bila konferenčna tema eno od glavnih tematskih področij NALAS-a in potencialna prednostna tema za bodoče projekte. Na sestanku so članice in člani delovne skupine, med katerimi je tudi predstavnica SOS, govorili o napredku pri izvajanju in spodbujanju pametnih mestnih projektov v Sloveniji. Kot posebej pomembno so izpostavili srečanje z Jackom Engwegen iz DG REGIO. Zaradi manjkajočih kompetenc in znanj o konceptih pametnih mest,  je na sestanku tekla beseda tudi o potencialu NALAS-a, za organizacijo regionalne konference o pametnih skupnostih v JV Evropi ter o možnostih podpore Evropske komisije, ki bi vključevala tudi slovenske zainteresirane strani v bližnji prihodnosti. Predstavnica SOS je spomnila na NEXPO, ki bi lahko v nekoliko spremenjenem konceptu, v veliki meri zadovoljil te potrebe in probleme 9000 lokalnih skupnosti v JV Evropi, kolikor jih zastopa NALAS.