• Domov
  • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.

Spremembe se nanašajo predvsem na usklajevanje z evropsko direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Poleg teh sprememb vsebuje tudi spremembo zahtev za obdelavo OEEO. V šestem odstavku 16. člena so tako dodatno navedeni privzeti SIST standardi dodatnih evropskih standardov za obdelavo OEEO, ki so bili na pobudo Komisije sprejeti v obdobju po uveljavitvi Uredbe.

Vljudno naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 22. decembra na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, da bi lahko zagotovili usklajeno posredovanje pripomb lokalnih skupnosti.


Nazadnje posodobljeno: