• Domov
  • Arhiv za december, 2017

Mesec: december 2017 - stran 2 od 3

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi. Spremembe se nanašajo predvsem na usklajevanje z evropsko direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Poleg teh sprememb vsebuje tudi spremembo zahtev za obdelavo… Preberi več

Razvojni izzivi občin: gospodarski razvoj – izjave s posveta

Skupnost občin Slovenije je dne, 29.11.2017 v hotelu Mons v Ljubljani, organizirala posvet Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva. Na posvetu so sodelovali priznani strokovnjaki, predstavniki raziskovalnih institucij, države in občin. Vsebinski opis posveta najdete na tej povezavi, s klikom na spodnje video-prispevke pa si lahko ogledate izjave tistih, ki… Preberi več

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev

Na spodnji povezavi Skupnost občin Slovenije objavlja predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, ki ga je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo v medresorsko usklajevanje. Predlog PRAVILNIKA. Morebitne pripombe na besedilo predloga nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 21. 12. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

9. konferenca Informatika v javni upravi – IJU 2017

Na Brdu pri Kranju je, 4. in 5. decembra 2017 potekala v organizaciji Ministrstva za javno upravo in Slovenskega društva informatika, ena največjih konferenc na področju digitalizacije – Informatika v javni upravi 2017 (IJU 2017). Na dvodnevni konferenci sodelujejo številni tuji in domači predavatelji, obiskalo pa jo bo tudi preko 900 udeležencev. Na konferenci je… Preberi več

Delovna skupina NALAS za črpanje EU sredstev v Sloveniji

Neformalna delovna skupina pri NALAS, za črpanje EU sredstev, se je 1. decembra 2017 sestala v Ljubljani, dan po konferenci “Pametna mesta”.  Predstavniki mreže NALAS so konferenco ocenili kot odlično priložnost za učenje in mreženje, saj je bila konferenčna tema eno od glavnih tematskih področij NALAS-a in potencialna prednostna tema za bodoče projekte. Na sestanku… Preberi več

Napoved 2. srečanja deležnikov v projektu CircE

Skupnost občin Slovenije bo organizirala 2. srečanje deležnikov projekta CircE, ki bo potekalo 12.12.2017 ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana. Na prvem srečanju, ki je potekalo 26. maja 2017 v Ljubljani, smo obravnavali priložnosti treh sektorjev: hrana/kmetijstvo, ravnanje z odpadki in turizem z vidika občin. Prepoznane priložnosti so zbrane v zapisu, ki… Preberi več

Predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem

V Državnem zboru se nahaja Predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslanca (prvopodpisani Janko Veber). Predlog zakona določa pravila o zaščiti standardnega stanovanja pred vsemi oblikami finančnih izterjav, izvršb ali rubežev. Prepoveduje nesorazmerne posege pri izvršbah na nepremičnine, saj določa, da je šele po… Preberi več