• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju – medresorsko usklajevanje

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Predlog zakona jasno oblikuje definicijo pojma »mladi« tako, da bo starostna razmejitev nedvoumna, pojem »strukturirani dialog« pa se tudi v definiciji uvrsti na mednarodno raven. V besedilo zakona se je dodatno uvrstilo pojme »mladinsko delo« in »sooblikovanje mladinske politike« ter »nacionalna agencija«. V zakonu se je oblikovalo pogoje za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju tako, da v zvezi z njimi ne bo potrebna dodatna interpretacija in smiselno enako velja za vse statusne oblike organizacij, ki lahko za ta status zaprosijo, pri čemer je vodilo relevantna zakonodaja o društvih in o nevladnih organizacijah. Zakon usklajuje posredovanje osebnih podatkov v postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

-Na način podelitve javnega pooblastila se ureja izvajanje programov Evropske Unije na področju mladine za prihodnje finančne perspektive, vzpostavlja pa tudi inštitut mladinske infrastrukture, kot rešitve zagotavljanja prostorskih pogojev delovanja organizacij v mladinskem sektorju ob sodelovanju države in lokalnih skupnosti.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge za izboljšavo posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 22.12.2017.