• Domov
  • Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave

Obveščamo, da je v obravnavi na Državnem zboru predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Končna razsodba  arbitražnega sodišča ima posledice tudi za predpise, ki določajo meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ekološko pomembnih območij in zavarovanih območij. Cilj predlaganega zakona je uskladitev teh območij z razsodbo.

Dopolnitev zakona daje podlago za enostavnejši in s tem krajši postopek izdaje podzakonskih predpisov in s tem za hitrejšo uskladitev meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ekološko pomembnih območij in zavarovanih območij z evidenco državne meje, in sicer brez izvedbe postopka pridobitve predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in seznanitve javnosti s predlagano spremembo akta o ustanovitvi ožjega oziroma širšega zavarovanega območja.

Besedilo zakona najdete TUKAJ. Morebitne pripombe pa nam lahko posredujete najkasneje do petka, 26.1.2018 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.