• Domov
  • URSZR objavil novo oceno ogroženosti RS zaradi nesreče zrakoplova

Sporočamo vam, da so  na Upravi RS za zaščito in reševanje ažurirali in dopolnili Oceno ogroženosti Republike Slovenije zaradi nesreče zrakoplova, verzija 1.3 – december 2017. Ocena ogroženosti je na spletni strani URSZR, pod rubriko Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ocene ogroženosti.

V oceni so ažurirani podatki od leta 2013 do leta 2016, dodana je novonastala občina Ankaran in podatki zanjo. Prav tako so dodani podatki iz Ocene tveganja za letalsko nesrečo, verzija 1.0, z dne 31.8.2015, ki jo je izdelalo Ministrstvo za infrastrukturo. Kriterijem za razvrščanje občin glede ogroženosti ob nesreči zrakoplova v RS za nesreče večjega obsega so dodane na novo ustanovljena občina Ankaran, površina občine, ažurirani so podatki o številu prebivalcev po občinah, regijah in v državi in izračunana gostota poseljenosti po občinah, regijah in v državi. Glede na ažurirane in pridobljene nove podatke je preverjena razvrstitev občin in regij v razrede ogroženosti. Preverjene so meje CTR mednarodnih letališč in mešanega letališča. Spremenile so se meje CTR Letališča Edvarda Rusjana Maribor in posledično razredi ogroženosti nekaj občinam.

Dodana sta scenarija o poteku in možnem obsegu nesreče iz Ocene tveganja za letalsko nesrečo, verzija 1.0, z dne 31.8.2015, ki jo je izdelalo MzI.

 


Nazadnje posodobljeno: