• Domov
  • Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij v DZ

SOS je prejel povabilo Državnega zbora k oddaji mnenj k Predlogu zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, z rokom za oddajo mnenj do 19. februarja. Povabilo so prejele tudi vse občine. SOS je zaprosil, da mnenja naslovljena na DZ RS občine pošljejo v vednost tudi v Sekretariat SOS (sasa.kek@skupnostobcin.si). Predlog zakona je dostopen na tej povezavi.

Iz Skupnosti občin Slovenije ste sicer osnutek zakona prejeli v usklajevanje 24. novembra 2017 skupaj z vabilom na predstavitev osnutka, ki ga je organiziralo ministrstvo dne 30.11.2017. K osnutku zakona do 18. decembra, ko smo določili rok (niti kasneje) na SOS nismo prejeli pripomb ali predlogov.

Zavezanci po tem zakonu, katerega namen je zagotoviti dostopnejša spletišča in mobilne aplikacije – zlasti za invalide, so tudi občine.

Opozarjamo na stroške za občine, ki jih ta zakon prinaša. Pripravljavci (MJU) so pripravili oceno povprečnih stroškov prilagoditve spletišč za posameznega zavezanca, in sicer:

  • stroški analize in validacije 1.600 EUR
  • stroški prenove in preoblikovanja 3.000 EUR
  • stroški usposabljanja 2.000 EUR

SKUPAJ: 6.600 EUR

  • stroški vzdrževanja (letno) 2.000 EUR

Ocenjeni povprečni stroški za vzpostavitev in prilagoditev mobilnih aplikacij za posameznega zavezanca:

  • stroški analize in validacije 1.000 EUR
  • stroški prenove in preoblikovanja 2.000 EUR

SKUPAJ: 3.000 EUR

  • stroški vzdrževanja (letno) 1.000 EUR