• Domov
  • Delavnica Nove ideje za mesta prihodnosti v Stuttgartu

Skupnost občin Slovenije je iz mreže Nalas prejela vabilo na delavnici z naslovom Nove ideje za mesta prihodnosti, prva od dveh je potekala 15. februarja v Stuttartu. Delavnice je izvedla Inovacijska akademija Bwcon podjetja v Stuttgartu. Ministrstvo nemške zvezne dežele Baden-Württemberg je namreč finančno podprlo vzpostavitev okolja, kjer se lahko srečajo različni deležniki, da bi v interaktivnem in mednarodnem procesu razvili nove ideje na temo pametnih mest, kar bi idealno vodilo k skupnim projektnim predlogom, in se potegovati za sofinanciranje v okviru različnih programov EU, npr. transnacionalni program INTERREG Donava.

Predstavnica SOS se je udeležila zanimive delavnice, ki je potekala po metodi Design thinkig in se skupaj z drugimi predstavniki javnega, nevladnega, zasebnega in akademskega sektorja posvetila naslednjim aktualnim temam:

  • Mobilnost in prevoz
  • Družbena integracija in staranje družbe
  • Sodelovanje državljanov in novo upravljanje
  • Trajnostna raba virov
  • Inovativne komunalne storitve

Pred naslednjo delavnico, ki bo 22. marca, bomo iz SOS rezultate preverjali z občinami.