• Domov
  • Dopolnjen predlog Nacionalnega programa varstva okolja 2030

Obveščamo vas, da smo v mnenje prejeli dopolnjen predlog Nacionalnega programa varstva okolja 2030 (NPVO 2030), ki je pripravljen na podlagi pripomb in predlogov iz postopka javne obravnave osnutka NPVO 2030 in z upoštevanjem razprave na delavnici 5. 1. 2018, ki jo je organiziral MOP.

Prilagamo tudi Prikaz upoštevanja pripomb in stališč javnosti na osnutek NPVO 2030 –  poglavje Biotska pestrost in naravne vrednote – Nacionalni program varstva narave, ki vsebuje obrazložen prikaz upoštevanja ali neupoštevanja predlogov in komentarjev k temu poglavju osnutka NPVO 2030.

V kolikor bi želeli na predlog NPVO 2030 podati dodatne pripombe vas vabimo, da to storite do 9. marca na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.