• Domov
  • Arhiv za februar, 2018

Month: februar 2018 - stran 2 od 2

Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2018/2019

Obveščamo vas, da je delovno gradivo Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2018/2019, ki ga je za javno obravnavo pripravil Urad RS za mladino, v javni razpravi. Vljudno vas naprošamo, da priloženo gradivo pregledate in nanj podate pripombe na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 2. marca 2018.

Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled prejeli Predlog Državnega načrta zaščite in reševanje ob velikem požaru v naravnem okolju, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi. ali na spletni strani http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv33.htm  Vaše pripombe in predloge nam posredujte najkasneje do ponedeljka 5. marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja nove predloge za izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) obvešča, da je pričelo s postopki priprave novih predlogov za vključitev v INOP, za obdobje izvajanja 2018 – 2022, na sledečih prednostnih oseh: – Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Okvirna višina sredstev je 280.000 EUR. – Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu

Ministrstvo za obrambo je v pregled posredovalo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu. V predlogu zakona država izpolnjuje zaveze iz sporazuma s Sindikatom poklicnih gasilcev, v katerem so se zavezali, da se dodatek za stalnost za poklicne gasilce uskladi z ostalimi uniformiranimi gasilci. V skladu s predlogom zakona bodo poklicni gasilci do… Preberi več

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo prejeli v medresorsko usklajevanje predlog nove Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Uredba je v primerjavi z veljavno Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) manj obsežna, saj obsega le še ožje, bolj prožne… Preberi več