• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD-A)

Po skrajšanem postopku je bil v Državni zbor vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD-A).

Skupina poslank in poslancev predlaga spremembo plačnih razmerij v gospodarskih družbah v posredni ali neposredni večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Višina osnovnega plačila poslovodne osebe naj se določi v razmerju z najnižjo bruto plačo izplačano v podjetju ali skupini. Predlagajo:

  • zagotovitev enakih meril za določanje prejemkov in odpravnin direktorjev v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti RS in/ali samoupravne lokalne skupnosti. Skupina poslank in poslancev meni, da ni primerno, da zaslužki menedžerjev v javnih podjetjih v občinski lasti, presegajo plače županov.
  • predlog zakona v prehodnih določbah predvideva tudi črtanje določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ki posegajo v delovanje ZPPOGD. Namen naj bi bil vzpostavitev popolne in splošne veljavnosti ZPPOGD za vse gospodarske družbe, ki so v posredni ali neposredni večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti brez izjem, ki jih predstavljajo na neutemeljenem razlikovanju temelječe določbe omenjenih zakonov.

Besedilo predloga najdete na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje pripomb na predlog zakona najkasneje do ponedeljka, 5.3.2018 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: