• Domov
  • Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo prejeli v medresorsko usklajevanje predlog nove Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Uredba je v primerjavi z veljavno Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) manj obsežna, saj obsega le še ožje, bolj prožne in tehnične vsebine. Deloma je bila vsebina veljavne uredbe prenesena v zakon predvsem v delu, ki je urejal pravice in obveznosti, ki so zakonska materija.

Predložena uredba natančneje določa vsebino in postopek napovedi in obvestila o realizaciji pravnega posla in s tem povezana razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti države in vsebino, pogoje in postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države. Prav tako se s to uredbo natančneje določajo tudi postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo uredbe najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do ponedeljka, 19. 2. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: