• Domov
  • Vloga občine za izdajo posebnih smernic oziroma mnenja k občinskemu prostorskemu načrtu ter prednostna obravnava

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo načrt aktivnosti za zagotovitev izdaje mnenj v postopku sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Načrt aktivnosti med drugim predvideva pripravo navodila za pregled sestavin vloge za podajo mnenja k občinskemu prostorskemu načrtu v delu, ki se nanaša na kmetijska zemljišča, ter standardizacijo mnenj k občinskim prostorskim načrtom.

Vsebino je ministrstvo povzelo v Navodilo za ravnanje MKGP pri pripravi smernic in mnenj v postopku priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta št. 350-1/2016/2 z dne 23.1.2018, ki začne veljati 5.3.2018.

Navodila najdete na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno: