• Domov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine

 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine.

Predlagane spremembe so potrebne zaradi sprememb, ki jih na področju izdajanja projektnih pogojev in projektnih mnenj prinaša novi Gradbeni zakon, zaradi uskladitve z Zakonom o urejanju prostora, ki ukinja konservatorski načrt za prenovo kot obvezni sestavni del občinskega podrobnega prostorskega načrta, če je ta namenjen celoviti prenovi območja, hkrati pa na novo opredeljuje izdelavo strokovnih podlag.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 22.2.2018.