• Domov
  • eTurizem – prehodno obdobje je zaključeno

SOS je 27. februarja vse občine opomnil, da se z 28. izteka tri mesečno prehodno obdobje, v katerem so se nastanitveni obrati morali vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO). Od 1. marca morajo tako vsi zavezanci tudi poročati o nočitvah gostov preko sistema eTurizem. Občine dobijo podatke o nočitvah preko distribucijskega vmesnika o katerem smo tudi že veliko poročali. Ker so v vmesnem obdobju nekateri zavezanci poročali že preko novega sistema, nekateri še “peš” ali s sistemi, ki so jih uporabljali doslej, je potrebno veliko strpnosti pri usklajevanju podatkov. Na SOS prejemamo številne klice in ugotavljamo, da strpnosti in razumevanja v občinah ne manjka. Porodne krče z uvajanjem novih sistemom je potrebno vzeti v zakup in sproti obveščati o morebitnih anomalijah, da se le-te čim prej odpravijo. Zbrane komentarje, vprašanja, predloge in nepravilnosti, ki smo jih prejeli iz občin ali drugih virov in nanje nismo znali odgovoriti, bomo obravnavali na tehničnem sestanku v prihodnjem tednu, na katerega smo povabili vse ključne akterje, predstavnike AJPES, LUZ, MGRT, Policije, SURS in Cadis, da bi skupaj, tudi v luči novega zakona ocenili stanje, naslednje korake in kjer je potrebno, poiskali ustrezne rešitve.