• Domov
  • Občine o novostih v postopkih pravnega varstva in o novi Uredbi o zelenem javnem naročanju

Dne 14. 3. 2018 je Skupnost občin Slovenije v sklopu projekta GreenS organizirala seminar za zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane na temo novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi Državne revizijske komisije in noveli Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B), ki s spremembami vnaša novosti v postopek pravnega varstva. Udeleženci so se seznanili s pravno prakso Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja. Posebni poudarek je predavateljica Milena Basta Trtnik namenila tudi prekrškom, ki jih ureja procesni zakon in materialni zakon. Področje je bilo predstavljeno s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

Beseda pa je tekla tudi o novi Uredbi o zelenem javnem naročanju in o tistih spremembah, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil.