• Domov
  • Sestanek eTurizem, ocena stanja po prehodnem obdobju

V sredo, 7. 3. 2018 je v prostorih MGRT potekal sestanek, ki ga je sklicala Skupnost občin Slovenije z namenom, da ključni deležniki in prejemniki podatkov sistema eTurizem po preteku prehodnega obdobja ocenijo stanje in izmenjajo izkušnje. Ob predstavnikih AJPES so na sestanku bili prisotni iz Generalne policijske uprave, Statističnega urada, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, občin, Cadis, LUZ in SOS.

Sestanek je vodil Peter Misja, predsednik komisije SOS za turizem. Obravnavne so bile naslednje vsebine: Register nastanitvenih obratov, sistem eTurizem, distribucijski vmesnik za občine in novosti ZSRT, ki vplivajo na sistem eTurizem.

Za občine je pomembno sledeče:

  • Zavezancem (hotelom, sobodajalcem,…) ki vašajo podatke o nočitvah je omogočen vnos podatkov za nazaj, ne glede na določilo zakona, da morajo goste vpisati v 12 urah, kot tudi v 12 urah sporočiti vse spremembe. Ugotovili smo, da številni zavezanci vpisujejo podatke za pretekle mesece. V preglednicah, ki jih občine prevzemajo v distribucijskem modulu se zato podatki spreminjajo, kot jih spreminjajo zavezanci. Na sestanku smo zato predlagali, da se spremembe sistemsko onemogočijo za preteklo obdobje (več kot 12 ur, kot je zakon ter dodatno obdobje, ki bi zaradi višje sile onemogočilo vnos podatkov (izpad elektrike, interneta)). Na sestanku so bili podani argumenti za in proti. Vsi uporabniki podatkov (občine, policija, statistika) se morajo s tem strinjati, da bi AJPES tehnični popravek tudi izvedel. Podjetje Cadis, ki nudi informacijsko podporo občinam pri izračunu turistične takse, svojih pogodbenih obveznosti do občin zaradi dejstva spreminjanja podatkov še ni mogel izvesti. SOS bo pisno pobudo za zaprtje vnosnih polj za preteklo obdobje naslovil na AJPES.

Več v zapisu sestanka eTurizem 7.3.2018