• Domov
  • Osnutka Pravilnika o dokumentaciji za gradnjo in Pravilnika o univerzalni gradnji

Na spletni strani e-demokraciji sta bila objavljena:

  • osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov tukaj (povezava na priloge k Pravilniku tukaj), ki določa minimalno vsebino in obliko dokumentacije, vlog in obrazcev v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, predodločbe, gradbenega in uporabnega dovoljenja ter prijave začetka gradnje –  pripombe nam lahko posredujete do torka, 24.4.2018 in
  • osnutek Pravilnika o univerzalni gradnji tukaj, ki podrobneje določa bistveno zahtevo s katero se zagotavlja univerzalno graditev in uporabo objektov za ljudi – pripombe nam lahko posredujete do četrtka, 10. maja 2018.

Vaše pripombe in stališča na osnutka nam lahko posredujete do določenih rokov na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: