• Domov
  • 34. Plenarno zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti o človekovih pravicah in proračunskih rezov na lokalni ravni

V torek, 27. in v sredo, 28. marca je v Strasbourgu potekalo 34. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Zasedanja so se udeležili člani  slovenske delegacije, mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, Breda Pečan, članica Občinskega sveta Občine Izola, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje ter mladinska delegatka iz Slovenije Pascale Emily Jurenec.

Osrednja tema zasedanja je bila spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na lokalni in regionalni ravni, Kongres je obravnaval poročila opazovalnih misij iz Makedonije in Gruzije, poročila o izvajanju Evropske listine o lokalni samoupravi iz San Marina, Lihtenštajna, Monaka in Andore. Poročilo o izvajanju Evropske listine o lokalni samoupravi v Republiki Sloveniji bo opazovalska skupina predstavila na 35. zasedanju Kongresa v novembru 2018.

Pomembno pozornost so delegati namenili krčenju sredstev Sveta Evrope za delovanje Kongresa lokalnih iz regionalnih oblasti za več kot 10% v primerjavi s prejšnjim letom, kar resno ogroža številne programe Kongresa za ohranjanje in krepitev demokracije ter človekovih pravic na lokalni in regionalni ravni v  državah članicah Sveta Evrope.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti vzpodbuja vključevanje mladih v odločevalske procese na lokalni in regionalni ravni, hkrati pa redno vključuje mlade v svoje delovanje. Na 34. zasedanju Kongresa so tako sodelovali tudi mladinski delegati iz štiridesetih držav članic Sveta Evrope. Ti so se vseskozi vključevali v razprave in skozi intervencije podajali svoja stališča o obravnavanih resolucijah.

Pascale Emily Jurenec, mladinska delegatka iz Slovenije se je aktivno vključila v razpravo ob sprejemanju resolucije o promociji človekovih pravic na lokalni in regionalni ravni, pri čemer je izpostavila dva ključna elementa. Izobraževanje, za katerega meni, da je pogoj za razvoj strpnih, medsebojno spoštljivih ter kritično razmišljujočih individumov. Kot drugi element pa spoštovanje, pri čemer je pomembno, da ta ne ostaja zgolj pojem in črka na papirju temveč mora postati pogoj, če želimo ustvarjati zdravo družbo, ki jo tvorijo etični, spoštljivi in ustvarjalni posamezniki.

Prav ti elementi pa so tudi vodilo za izpeljavo projekta z naslovom Odgovornost do svobode govora, ki ga v okviru funkcije mladinskega delegata namerava izpeljati v prihajajočih mesecih.

 

Pripravila: Pascale Emily Jurenec in Tine Šteger


Nazadnje posodobljeno: