• Domov
  • Odgovor – Davek sobodajalcev (normirani stroški)

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor na vprašanje z naslovom »Davek sobodajalcev (normirani stroški)«, ki ste nam ga posredovali dne 27. 3. 2018.

Glede vprašanja nastanitvenega obrata (normiranec ) vezanega na TT in obračun davka pri izstavljenem računu za prenočitev in navedbe, da  FURS zagovarja stališče, da se od skupnega zneska, torej od prenočitve  in tudi TT (pozneje tudi PT) obračuna davek, ne glede da se TT obračuna in pobira v imenu občine z vidika DDV zakonodaje pojasnjujemo, da turistična taksa, ki jo nastanitveni obrat pobere v imenu in za račun občine, ni predmet DDV. Turistična taksa je dajatev.

Glede izdaje računa sta možni dve situaciji:

  1. Davčni zavezanec izda gostu račun samo za turistično takso (ker je npr. nočitev gost že plačal agenciji, in pri davčnem zavezancu plača samo turistično takso). Tako izdani račun ni predmet DDV zakonodaje (za tak račun ne veljajo določbe glede obveznih podatkov po DDV zakonodaji).
  2. Davčni zavezanec izda gostu račun za 3 dni nočitve  za 2 osebi v apartmaju xxxx in za turistično takso. Predmet DDV je storitev »3 dni nočitve za 2 osebi v apartmaju xx«, turistična taksa ni predmet DDV:
  • Davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV, ker je kot mali davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV po prvem odstavku 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (mali davčni zavezanec), mora na računu za opravljeno storitev navesti podatek po 141. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Več glede obveznih podatkov na  račun, ki ga izda mali davčni zavezanec, je pojasnjeno na spletni strani FURS, in sicer v 3.4 točki podrobnejšega opisa Računi.  Na tem istem računu seveda lahko gostu zaračuna tudi turistično takso. Če je račun plačan z gotovino in je tak račun predmet davčnega potrjevanja računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR, podatek o turistični taksi v postopku davčnega potrjevanja  računov vpiše v polje »Ostali davki/dajatve). Več o tem je pojasnjeno na spletni strani FURS in sicer pri odgovoru na pogosta vprašanja glede davčnega potrjevanja računov –  vprašanje 265.
  • Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki od opravljene storitve nočitve v apartmaju (nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji) obračunava DDV po stopnji 9,5%, lahko izda poenostavljeni račun s podatki po 83. členu ZDDV-1 ali pa račun s podatki po 82. členu ZDDV-1. Več o obveznih podatkih na računu, ki ga izda davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, je pojasnjeno v točki  3.1 in 3.2 podrobnejšega opisa Računi. Tako izdani račun, če je plačan z gotovino (gotovina po ZDavPR)  je predmet davčnega potrjevanja računov, glede vpisovanja zneska turistične takse pa velja enako, kot zgoraj navedeno.

Enako, kot je zgoraj navedeno za turistično takso, po DDV zakonodaji velja tudi za promocijsko takso.

Predlagamo, da v skladu z zgoraj navedenim pripravite vzorec računa, če je potrebno nam ga lahko z vidika davčne zakonodaje posredujete v pripombe.

Odgovor je pripravila Uprava za davke na Generalnem finančnem uradu.