• Domov
  • Parkirišča za avtodome (PZA) in turistična taksa

Povzetek pojasnila (odgovora) MGRT

PZA so podvrsta kampa, torej gostinski obrat, in za osebe, ki tam prenočujejo, velja tako obveznost prijave na PP, kot obveznost plačila TT. (op.a.: Zakon o gostinstvu- obveznost vpisa v Register nastanitvenih obratov in Zakon o prijavi prebivališča – obvezno poročanje v sistem eTurizem v 12 urah).

Izvajanje take ureditve je seveda zelo oteženo v primerih, ko PZA nimajo aktivnega upravljalca oziroma ne izpolnjujejo pogojev, ki izhajajo iz gostinske zakonodaje. V teh primerih ima PZA pogosto bolj značilnosti parkirišča, kar predstavlja odmik od veljavne ureditve, to pa posledično onemogoča njeno celovito izvajanje.

Glede plačila polne TT v zvezi z obsegom storitev, ki jih nudijo PZA je treba pojasniti, da se TT ne plačuje za storitev, ki jo turist prejme na PZA, temveč za storitve, ki jih je brezplačno deležen na turističnem območju.

Vprašanje občine in odgovor MGRT v celoti je tukaj: PARKIRIŠČA ZA AVTODOME