• Domov
  • Pojasnilo MGRT – ZPPDej – ali je upravljavec pokopališča lahko javno podjetje