• Domov
  • Potrjena poročila in načrti na skupščini SOS

Po zaključku razprave z evropsko komisarko so županje in župani na skupščini SOS (24.4.2018) obravnavali letno poročilo o delu SOS za leto 2017, načrt dela za leto 2018 in finančne dokumente ter jih soglasno sprejeli.

Poročilo o delu za leto 2017

Načrt dela in kadrovski načrt za leto 2018

Finančno poročilo za leto 2017, Finančni načrt za 2018, Poročilo Nadzornega odbora SOS