• Domov
  • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, s katero se na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.

Glavni namen Uredbe je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti. Na pobudo MKGP je Zavod za gozdove Slovenije je v drugi polovici leta 2017 izvedel usklajevanje območji varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi zainteresiranimi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.

Predlog uredbe najdete TUKAJ.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše mnenje ali pripombe posredujete do četrtka, 24. 5. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.