• Domov
  • Uredba o dodeljevanju podpore preko finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov,..

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela predlog Uredbe o dodeljevanju podpore preko finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Obrazložitev k uredbi najdete TUKAJ, samo besedilo predloga uredbe pa TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 12. 4. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na: Marijo Žamut , ki koordinira usklajevanje te uredbe na strokovni ravni (e-pošta: marija.zamut@gov.si, telefon: 01 478 91 00).