• Domov
  • Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja – medresorsko usklajevanje

V medresorsko usklajevanje je bil dan predlog Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja (EVA 2018-2550-0065). Pravna podlaga za njen sprejem je osmi odstavek 40. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17), ki določa, da podrobnejše podatke, ki se vodijo v evidenci vrednotenja, opis teh podatkov ter način njihovega zbiranja določi Vlada Republike Slovenije.

Besedilo Uredbe prilagamo na tej povezavi.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe sporočite najkasneje do ponedeljka, 30.4.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.