• Domov
  • Zaključna konferenca projekta GreenS

Skupnost občin Slovenije in Lokalna energetska agencija za Pomurje sta 6.4.2018 organizirali Zaključno konferenco projekta GreenS, na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni,  v okviru sejma GREEN.

Na zaključno konferenci smo udeleženkam in udeležencem predstavili rezultate projekta in opravljeno delo v času trajanja projekta, predvsem pa dali poudarek naravni gradnji in konceptu delovanja v prostoru, s poudarkom na profesionalni tehnični izvedbi in celostnem pristopu pri načrtovanju. Konferenca je bila namenjena vsej zainteresirani javnosti, tako so se je udeležili tako predstavniki občin oz. javnega sektorja, kot zavezanci za zeleno javno naročanje, predstavniki gradbene stroke, arhitekti, energetski managerji, kot tudi študente in fizične osebe, ki jih trajnostna gradnja zanima z vidika uporabnika oz. naročnika. Uvodni nagovor in projekt Greens je predstavil Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje. O naravni gradnji kot celostni izkušnji je v nadaljevanju spregovoril Anton Žižek. Sledilo je predavanje Stojana Habjaniča o gradnji z naravnimi materiali in pomenu zdravega bivalnega okolja.
Skrito bistvo naravne gradnje, to je konstrukcija, je skozi zgodovinsko prizmo slikovito predstavil Darko Ipša. Sledila je živahna razprava v okviru okrogle mize ki je sledila sklopu predavanj. Saša Kek, SOS je z zaključnim nagovorom in zahvalo dogodek uradno zaključila, neformalno mreženje in izmenjava informacij pa se je nadaljevala.

Konferenca je bila organizirana v sodelovanju z Združenjem za naravno gradnjo, ki so izvedli strokovna in izredno zanimiva predavanja v okviru progama, vsem udeležencem pa bili na voljo tudi za individualna svetovanja in interesa ni bilo malo. Tako so se udeleženci po konferenci in okrogli mizi lahko nanje obrnili tudi na stojnici Združenja za naravno gradnjo, kjer so dobili več in informacij in gradiva.