• Domov
  • Združevanje z Združenjem občin Slovenije

Na skupščini SOS, 24.4.2018, je bila obravnavana tudi pobuda Združenja občin Slovenije po združitvi organizacij z dne 20. 4. 2018. Delovno predsedstvo je ocenilo, da posebna razprava na to temo na skupščini ni potrebna, saj v skladu s predhodnimi prizadevanji SOS za združitev, pozdravljamo takšen izkaz interesa. Skupščina je odločila, da se za nadaljnja pogajanja in pogovore pooblasti predsedstvo SOS in tudi glavni odbor SOS.

Županje in župani so posebej poudarili, da se je potrebno povezati in delati skupaj, ob tem pa upoštevati tudi Združenje mestnih občin Slovenije ter vključiti možnost za združitev tudi s to organizacijo. Vsem je namreč v interesu, da je v Sloveniji eno močno reprezentativno združenje občin, ki bo močen sogovornik državi.