• Domov
  • Osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Namen uredbe je podrobnejša ureditev skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, vključno z ukrepi varstva pred požarom.

Zavezanci za izvajanje uredbe bodo upravljavci tistih skladišč trdnih gorljivih odpadkov na prostem, kjer skladiščijo več kot 50 m3 takšnih odpadkov.

Trdni gorljivi odpadki obsegajo:

  • odpadno plastiko,
  • odpadno gumo, razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami,
  • odpadni papir,
  • odpadni les,
  • odpadni tekstil,
  • mešanice odpadne plastike, odpadne gume, odpadnega papirja, odpadnega lesa in odpadnega tekstila,
  • odpadke, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale
  • trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo.

Skladiščenje na prostem pomeni, da ne gre za skladiščenje v stavbah.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam vaše pripombe in pobude posredujete najkasneje do 22.6.2018 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.