• Domov
  • Povpraševanje – ukrepi proti tigrastemu komarju

Na SOS se je obrnila občina, ki prosi druge občine za povratno informacijo, ali se v njihovih okoljih pojavlja invazivna tujerodna vrsta – tigrasti komar.

V kolikor je odgovor pritrdilen, nas zanima ali ste v občini sprejeli kakršne koli ukrepe v zvezi s tem, kot npr.:

  • zatiranje ličink (razdeljevanje larvacidov)
  • ozaveščanje javnosti (zgibanke, spletna obvestila ipd.)
  • spremljanje populacije

V kolikor ste pripravili besedilo za ozaveščanje, in ste ga pripravljeni deliti z drugimi občinami, vas prosimo, da nam besedilo (ali spletno povezavo) pošljete, da ga posredujemo vsem občinam, kjer se tigrasti komar pojavlja.

Aedes albopictus , azijski tigarski komar, izvira iz tropskih in subtropskih predelov jugovzhodne Azije. V zadnjih desetletjih je bil pasivno razširjen po vsem svetu, tudi v Sloveniji, pri razširjanju te vrste se pogosto omenja trgovina s pnevmatikami. Tigrasti komarji so lahko prenašalci povzročiteljev rumene mrzlice, mrzlice denga, čikungunje in virusa zika.

Študija iz območja na Italijansko – Švicarski meji (na voljo v angleškem jeziku), ki primerja število ličink na območjih z in brez intervencije kaže, da je na območjih, kjer ličink niso zatirali teh 2,26 krat več. Ali je zatiranje ličink v Sloveniji sploh izvedljivo in s kakšni preparati in kdo ga lahko izvaja, so še dodatna vprašanja.