• Domov
  • Sprememba spletnega mesta za dostop do podatkov o prostorskih aktih

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je kot upravljavec prostorskega informacijskega sistema prenovil storitve za dostop do podatkov o prostorskih aktih. Novosti in spremembe so naslednje:

  • Spletno mesto http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/ se ukinja.
  • Podatki iz postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov so po novem dostopni na spletnem mestu https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/.
  • Podatki iz tekstualnega in grafičnega dela veljavnih prostorskih aktov so po novem dostopni na spletnem mestu https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/.

Ob tem vas seznanjamo, da je ministrstvo vzpostavilo javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema http://www.pis.gov.si/, preko katerega je omogočen dostop tudi do drugih podatkov in storitev.

Za več informacij oziroma pomoč se lahko obrnete na e-naslov mop.pis@gov.si ali na telefonsko št. 01 478 74 15.