• Domov
  • Izdajanje mnenj za posege v varovalnem pasu javne infrastrukture po GZ

Tukaj lahko dostopate do pojasnila MOP v zvezi z izdajanjem mnenj za posege v varovalnem pasu javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) in za priključevanje na to javno infrastrukturo v navezavi na novo gradbeno zakonodajo.