• Domov
  • Novosti pri izvajanju turističnega vodenja v Republiki Sloveniji

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je sklical posvet o novostih izvajanja turističnega vodenja skladno z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, posvet je potekal 30. maja 2018, vabljena so bila združenja vodnikov, agencij, hotelirjev, SOS, MGRT, Turistično gostinska zbornica pri GZS in predstavniki večjih turističnih destinacij.

Na posvetu je bilo dogovorjeno, da bo MGRT informacijo o novostih posredoval zunanjemu ministrstvu s prošnjo, da v izogib nepotrebnim zapletom, zamudam skupin in slabi volji turistov, kar ni nikomur v interesu in so lahko posledica izvajanja nadzora, preko veleposlaništev tujih držav in gospodarske diplomacije organizatorje potovanj iz tretjih držav obvesti o novih pravilih, ki veljajo tudi zanje v Sloveniji.

Predstavnice turističnih destinacij so predstavile opažanja iz lokalnih okolij in svoje načrte glede lokalnih turističnih vodenj. S strani SOS je bila dana pobuda, da se preveri možnost (so)uporabe spletnega registra turističnih vodnikov in spremljevalcev z državno licenco, katerega posodobitev oz. nadgradnjo financira MGRT, upravlja pa jo Turistično gostinska zbornica pri GZS, tudi za potrebe lokalnih vodnikov. ZSRT-1 sicer določa, da je register »lokalnih« vodnikov dostopen prek spletnih strani občine, vendar je za potrebe organizacije turističnega obiska skupin iz tretjih držav, verjetno veliko lažje najti vse na enem mestu.

Turistično vodenje na ravni turističnega območja, določa 39. člen ZSRT-1, ki pravi, da lahko občine na posameznem turističnem območju predpišejo program turističnega vodenja na tem območju, ki obsega posebno znanje in predpišejo pogoje. V naslednjem, 40. členu je opredeljen register turističnih vodnikov turističnega območja, za območja, kjer so se odločili za »lokalno vodenje«.

Na posvetu je bilo večkrat izpostavljeno tudi vprašanje o smiselnosti in upravičenosti regulacije poklica turističnega vodnika, mnenja posameznih predstavnikov so se zelo razlikovala.

 

Ključne novosti zakona pri izvajanju turističnega vodenja v Republiki Sloveniji 

(vir: spletna stran MGRT)

 

Z uveljavitvijo novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/18) z dne 28. 2. 2018, je na področju turističnega vodenja prenehala veljati izjema, po kateri pogojev za opravljanje poklica turističnega vodnika, ki so sicer predpisani v Republiki Sloveniji, ni bilo treba izpolnjevati tujim državljanom pri vodenju organiziranih skupin obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.

Po novem morajo tudi tuji državljani, če želijo izvajati turistično vodenje za organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije, izpolnjevati enake pogoje, kot so predpisani za domače turistične vodnike.

Ta zahteva ne velja za turistične vodnike iz držav pogodbenic (vse države članice EU, Švica, Norveška in Islandija), ki v Republiki Sloveniji čezmejno oziroma občasno opravljajo poklic turističnega vodnika. Za slednje velja posebna ureditev.

Za turistično vodenje organiziranih skupin obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije, mora zato organizator potovanja v Republiki Sloveniji zagotoviti turističnega vodnika, ki bo izpolnjeval pogoje za opravljanje tega poklica v Republiki Sloveniji.

Pogoje za opravljanje tega poklica izpolnjujejo bodisi osebe, ki so vpisane v register turističnih vodnikov pri Turistično gostinski zbornici Slovenije; ti lahko opravljajo poklic turističnega vodnika za skupine tujih obiskovalcev na območju celotne Slovenije, bodisi turistični vodniki turističnega območja, vpisani v ustrezen register turističnih vodnikov turističnega območja; ti lahko opravljajo poklic turističnega vodnika le v okviru tega območja.

Turistično vodenje v nasprotju z določbami navedenega zakona nadzira pristojni tržni inšpektorat, ki kršilce za storjeni prekršek lahko oglobi.

Omenjene novosti se ne nanašajo na vodje poti (turistične spremljevalce). Ti lahko še naprej brez omejitev spremljajo turistične skupine, pri čemer udeležencem potovanja nudijo organizacijske in tehnične storitve ter podajajo praktične krajevne informacije (kam vse lahko gredo ob prostem času, kje in za koliko denarja lahko jedo ali kaj spijejo, kaj lahko kupijo za spominek itd.).


Nazadnje posodobljeno: