• Domov
  • Osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, ki ga na podlagi 219. člena Zakona o urejanju prostora sprejme minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog pregledate in morebitne pripombe, predloge in mnenja posredujete najpozneje do četrtka, 2. 8. 2018, na naslov info@skupnostobcin.si.