• Domov
  • Osnutek spremembe Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Spremembe, ki jih osnutek sprememb uredbe prinaša se nanašajo na določilo v katerem letnem obdobju se sortirna analiza odpadkov izvaja. V prilogi 3 se v točki 11.4. spremeni besedilo, ki določa kapaciteto za predhodno skladiščenje ločeno zbrane odpadne embalaže v zbirnem centru. Spremenjeno besedilo določa, da mora upravljavec centra zagotoviti tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj 7 dnevno predhodno skladiščenje teh odpadkov. Prav tako se spreminja priloga 4. V novi prilogi se spremeni sistem vzorčenja odpadkov za sortirno analizo. Sistem vzorčenja se poenostavlja na način, ki v občinah pod 5000 prebivalci dopušča le eno vzorčenje v koledarskem letu. Čas vzorčenja se izbere tako, da se v dveh zaporednih koledarskih letih izmenjuje odvzem v zimskem in letnem obdobju.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog spremembe uredbe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.7.2018.