• Domov
  • Poziv Vladi RS k ureditvi razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije je 20. junija potekal sestanek med Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije in Zbornico komunalnega gospodarstva glede ureditve razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih sveč. S strani SOS se je sestanka udeležil Leo Kremžar, pooblaščenec predsedstva za komunalne zadeve.

Vsi prisotni so potrdili, da v Sloveniji sistema deljene odgovornosti proizvajalcev za odstranitev odpadnih nagrobnih sveč in odpadne komunalne embalaže ne delujeta, že tako alarmantna situacija pa se je v luči nedavnih dogodkov le še zaostrila. Upravno sodišče je namreč v začetku letošnjega leta pritrdilo družbi za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh d.o.o. in odločilo, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo dolžne prevzemati in ravnati s toliko odpadne embalaže, kot so je na trg dali njihovi zavezanci, torej podjetja, ki dajo na trg letno več kot 15 ton odpadne embalaže. Na podlagi te odločitve sodišča so se vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo odločile, da bodo postopale enako, torej skladno z navedeno sodbo Upravnega sodišča. To pa pomeni, da bodo od izvajalcev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov prevzemale komunalno odpadno embalažo le v količinah, ki so jih njihovi zavezanci dali na trg. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so že obvestile posamezna komunalna podjetja, da bodo omejevale prevzem komunalne odpadne embalaže oziroma jo v celoti prenehale prevzemati. Posledice tega so že vidne, saj je neredno prevzemanje komunalne odpadne embalaže od komunalnih podjetij privedlo do tega, da količine na zbirnih centrih drastično naraščajo in že ogrožajo redno delo komunalnih podjetij. Več kot zaskrbljujoč je podatek, da je trenutno na dvoriščih komunalnih podjetij že preko 8.000 ton komunalne odpadne embalaže, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzele, in preko 1.300 ton odpadnih nagrobnih sveč, ki jih še vedno niso prevzeli nosilci skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Količine pa vsak teden naraščajo za še dodatnih 1000 ton.

Komunalna podjetja se sedaj srečujejo z izjemno prostorsko stisko in zaskrbljenostjo zaradi neobvladljivih razmer. Zaradi kupov neodpeljane odpadne embalaže, ki jo mnoge komunale skladiščijo kar poleg svojih upravnih stavb, se podjetja soočajo s sanitarno-higienskimi težavami in dodatnimi stroški.

Zato smo SOS, ZOS, ZMOS in ZKG na Vlado RS, okoljsko in zdravstveno ministrstvo naslovili poziv k ureditvi razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Od pristojnih smo zahtevali:

– da Vlada RS z interventnimi ukrepi nemudoma zagotovi odstranitev nakopičene odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja odpadkov in nadaljnje tekoče prevzemanje teh odpadkov;

– da prepreči morebitno kaznovanje komunalnih podjetij zaradi nepravilnega (nelegalnega) skladiščenja s strani DROE neprevzete komunalne odpadne embalaže (kot se je dogajalo lansko leto);

– da naloži Ministrstvu za okolje in prostor vzpostavitev delovanja sistema deljene odgovornosti za odstranjevanje ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč ter redni odvoz teh odpadkov od komunalnih podjetij;

– da uredi zakonodajo na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč tako, da bo sistem operativen in vzdržen za vse deležnike v procesu odstranjevanja teh odpadkov ter okoljsko sprejemljiv.

Zahtevali smo tudi urgentni sklic sestanka, na katerem bi se s pristojnimi o pereči problematiki tudi osebno pogovorili. Zaradi nujnosti zadeve smo tudi na medije naslovili izjavo za javnost, v kateri perečo problematiko tudi izpostavljamo.


Nazadnje posodobljeno: