• Domov
  • Sestanek z Združenjem nadzornikov Slovenije glede sodelovanja glede dviga kulture korporativnega upravljanja v javnih podjetjih

V torek, 19. junija, je v prostorih Združenja nadzornikov Slovenije potekal uvodni sestanek glede možnosti za vzpostavitev sodelovanja med organizacijama z namenom dviga kulture korporativnega upravljanja v javnih podjetjih. Združenje nadzornikov Slovenije je namreč skupaj z drugimi deležniki z razvojem raziskav in dobre prakse korporativnega upravljanja pomembno vplivalo na dvig standardov upravljanja in delovanja nadzornih svetov državnih in drugih nejavnih družbah, med njihovimi člani pa je tudi vrsta tistih, ki prihajajo iz javnih podjetij v občinski lasti. Ker menimo, da lahko skupaj lažje promoviramo standarde in dobre prakse korporativnega upravljanja, smo se v Skupnosti občin Slovenije z njimi povezali. Tako smo v prihodnosti načrtovali izvedbo anketnega vprašalnika o izzivih upravljanja in delovanja nadzornih svetov v javnih podjetjih v občinski lasti, na podlagi analize stanje o praksi na tem področju bi pristopili k razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse ter poskrbeli za redna izobraževanja o korporativnem upravljanju in vlogi nadzornih svetov podjetij v občinski lasti za lokalne skupnosti.