• Domov
  • Sprememba Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin

S strani Ministrstva za finance je bila Skupnost občin Slovenije obveščena o nameravanem pristopu k spremembi Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin oz. k pripravi predloga nove uredbe.

Dopis ministrstva najdete TUKAJ.

Glede na navedeno, ministrstvo naproša, da na podlagi dosedanjih izkušenj pri razpolaganju s finančnim premoženjem občin na podlagi ZJF in uredbe, opozorite na težave pri uporabi uredbe, na določbe veljavne uredbe, ki bi jih bilo potrebno spremeniti, oziroma podate predloge za prenovo ureditev tega področja, z vidika občin. (Ker novele ZJF ni pričakovati, bo uredba morala biti skladna z ZJF oz. bo morala urejati vsebino določeno v 80.h členu ZJF).

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 16. 8. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: