• Domov
  • Uredba o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo predlog predpisa s področja opremljanja stavbnih zemljišč po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2) – Uredbo o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka.

Z uredbo se nadomeščata do zdaj veljavna Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka. Nova uredba določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebino, obliko in način priprave odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter določa način izračuna in odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo.

Prilagamo besedilo Uredbe TUKAJ in prilogo TUKAJ.

Predloge in pripombe na Uredbo nam lahko posredujete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do petka, 20.7.2018.