• Domov
  • Proračun EU za prihodnost: Regionalni razvoj in kohezija po 2020

Evropska komisija je pripravila predloge za sodobni proračun EU in jih je 4. julija 2018 predstavila na tehničnem sestanku v Ljubljani. Po mnenju komisije je čas, da proračun EU odraža hiter razvoj, med drugim na področju inovacij, gospodarstva, okolja in geopolitike.

Tehnični sestanek in predstavitev predloga zakonodajnega svežnja Evropske komisije za kohezijsko politiko 2021-2027 je potekal v Hiši EU. Predlog zakonodajnega svežnja Komisije je predstavila Vittoria Alliata di Villafranca, Direktorica Generalnega Direktorata za regionalno in mestno politiko ter Jean Luc StephanyVodja ekipe v enoti, odgovorni za Slovenijo na Generalnem Direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.  

V okviru dolgoročnega proračuna EU za prihodnost, je Komisija predlagala bolj sodobno, preprosto in prožno kohezijsko politiko, kot glavno naložbeno politiko ter hkrati oprijemljiv izraz solidarnosti EU. Predstavitvam je sledila odprta razprava s strokovnjaki Evropske komisije.

Izpostavljenih je bilo 5 prioritenih ciljev, z dvema horizontalnima:

  • pametna Evropa, z gospodarstvom, ki temelji na raziskavah, razvoju in digitalizaciji
  • zelena Evropa, ki je nizkoogljična, vlaga v obnovljive vire in krožno gospodarstvo
  • povezana Evropa, s strateškimi prometnimi, telekomunikacijskimi in digitalnimi omrežji
  • socialna Evropa, z dostopnimi zaposlitvami, izobraževanji in znanji, s poudarkom tudi na socialni vključenosti
  • Evropa bliže državljanom, brez birokracije in z enostavnimi pravili.

Zato sta horizontalno potrebna še dva cilja:

  • okrepljena upravljavska sposobnost oz. zmogljivost ter
  • okrepljeno medgeneracijsko in čezmejno sodelovanje

Okrepljena pa je tudi urbana razsežnost kohezijske politike, saj bo trajnostnemu razvoju mest namenjenih 6% sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Finančni okvir za obdobje 2021–2027 poleg tega uvaja evropsko urbano pobudo, novo orodje za medmestno sodelovanje, inoviranje in krepitev zmogljivosti pri vseh prioritetah agende EU za mesta (denimo vključevanje migrantov, stanovanjska politika, kakovost zraka, revščina v mestih, energetski prehod)

Kohezijskih sredstev bo za desetino manj, so ocenili, zaradi že znanih dejavnikov, kot so Brexit in drugi dogodki, ki vplivajo na skupen evropski proračun, 3,1 milijarde.

Novost, ki bo vplivala na pogajalske procese pa je tako imenovani evropski semester, profili držav članic, v katerih bodo v komisiji na podlagi analiz zapisali posebne infrastrukturne potrebe posamezne države. Razporeditev sredstev na ravni dveh slovenskih kohezijskih regij, razvitejše zahodne in manj razvite vzhodne je stvar matematične formule, ki ima glavno utež nastavljeno na BNP, časa zajema statističnih podatkov in pogajalskih spretnosti. Razmerja omenjena v razpravi so nihala od zahodu nesprejmljivih 1:10 do neugodnih 1:6. Vittoria Alliata di Villafranca je pri tem opozorila na bolj fleksibilna evropska proračunska pravila, da lahko ima investiranje v eni regiji pozitivne učinke tudi na drugo. Sredstva namenjena za financiranje v vzhodni Sloveniji, porabili tudi za kakšno naložbo v zahodni regiji, če bi dokazali, da ima pozitivne posledice za vzhodni del.

Gradiva vezana na priprave novega evropskega proračuna najdete na tej povezavi.