• Domov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Državni svet Republike Slovenije je na 9. seji 4. 7. 2018 določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( besedilo: tukaj) in ga posredoval Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.

Cilj predloga zakona je občinam omogočiti:
– dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter
– sprejem načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019 po veljavnem zakonu brez prehodnega obdobja.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe na zakonodajni predlog posredujete na naslov info@skupnostobcin.si do petka, 3.8.2018.


Nazadnje posodobljeno: